Algemeen

Deze praktijk voor psychologische hulpverlening en psychotherapie is voor volwassenen met vragen en problemen op het gebied van stemming, angst, identiteit, werk- en privérelaties, rouw- en traumaverwerking.
Na een korte oriënterende fase volgt een adviesgesprek waarin conclusies, overwegingen en behandelingsmogelijkheden worden besproken.
Indien gewenst en nodig behoort ook een langdurige en intensieve psychotherapie tot de mogelijkheden.
In deze praktijk wordt gewerkt met een psychoanalytische benadering. In de therapiegesprekken wordt gezocht naar bewuste en onbewuste aspecten van de innerlijke dynamiek zoals deze is gegroeid in de persoonlijkheid. Onderzocht wordt hoe deze samenhangen met de betekenisgeving van gebeurtenissen in de levensgeschiedenis die van invloed zijn geweest op de ontwikkeling.

Psychologische Hulp & Psychotherapie

Bij psychologische hulp (Basis-GGZ) wordt, naar aanleiding van de actuele situatie welke vragen oproept en klachten met zich meebrengt, in een beperkt aantal gesprekken gezocht naar een verhelderend begrip van de samenhang tussen de levensgeschiedenis en de actualiteit, en daarnaast naar de wijze hoe hiermee het beste om te gaan.

Praktijk MB Luymes voor Psychologische hulp en Psychotherapie

In een psychotherapie (Specialistische-GGZ) wordt er aan de klachten en problematiek gewerkt binnen een zich ontwikkelend therapeutisch proces, dit is daarom per definitie intensiever en van langere duur. Het gaat om het verkrijgen van begrip en inzicht in het ontstaan en bestaan van de klachten, met daarbij de emotionele betrokkenheid die een dergelijke zoektocht met zich meebrengt. De aandacht in de therapiegesprekken is gericht op de innerlijke betekenisgeving van externe en interne gebeurtenissen, waarbij ook de interactie binnen de zittingen een belangrijke bron van informatie is voor de hoogst persoonlijke betekenisgeving zoals deze gegroeid is in de persoonlijkheid. Uiteraard is er ook aandacht voor het zoeken naar nieuwe wegen waarin een andere manier van omgaan met de innerlijke dynamiek mogelijk wordt.

Psychotherapie en niet verzekerde zorg. Het kan zijn dat er een wens is naar psychotherapie zonder dat er sprake is van psychische klachten die vallen onder de verzekerde zorg. Zo kan het bv. gaan om de eigen innerlijke ontwikkeling, een zoektocht naar identeit, een beter begrip van de levensgeschiedenis en van de keuzes die daarin gemaakt zijn, een groei in een nieuwe levensfase (midlife, ouderdom).
De psychotherapie valt dan niet onder de vergoeding vanuit de verzekerde zorg, maar wel onder de kwaliteitsregels m.b.t. psychotherapie die door de beroepsverenigingen gesteld worden.

Meer informatie

Op onderstaande links kunt u meer informatie vinden over Psychotherapie

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse